Home Marketing Wanneer is local online marketing toepassen echt interessant?

Wanneer is local online marketing toepassen echt interessant?

by admin

Steeds meer bedrijven  trekken volop de kaart van online marketing. Daarmee stappen ze grotendeels af van de traditionele marketing in met name magazines en op de radio of televisie. Deze keuze wordt vaak zeer bewust gemaakt. In eerste instantie is ze het gevolg van het feit dat online marketing financieel toegankelijker en bovendien ook beter meetbaar is. Vooraleer aan de slag te gaan met online marketing is het voor elk bedrijf echter belangrijk om na te gaan op welke manier ze dit precies willen gaan doen. Wilt u namelijk graag focussen op een zo uitgebreid mogelijke doelgroep of gaat u liever specifieker te werk? Wanneer is local online marketing toepassen bijvoorbeeld echt interessant? We vertellen het u graag hier op deze pagina!

Wat is local online marketing?

Iedereen is ondertussen wel bekend met het begrip online marketing. Het betreft hier zoals de naam reeds laat vermoeden dan ook specifiek adverteren op het internet. In plaats van te adverteren in de fysieke wereld wordt de advertentiecampagne dus volledig toegespitst op het internet. Dit zorgt er in de praktijk voor dat er in één klap een zeer grote hoeveelheid aan potentiële klanten kan worden bereikt terwijl de resultaten van uw campagne ook perfect meetbaar zijn. Vooral dit laatste is iets waar u bij traditionele marketing alleen maar van kunt dromen.

In het geval van local online marketing ligt de focus niet op het bereiken van zoveel mogelijk mensen, maar wel van zoveel mogelijk potentiële klanten binnen uw eigen regio. Voor bedrijven die hun producten of diensten uitsluitend lokaal aanbieden is dit uiteraard zeer interessant. Verschillende partijen zoals met name Google en Facebook bieden ondernemers tegenwoordig interessante hulpmiddelen aan  die kunnen helpen bij het opzetten van een local online marketing campagne.

Wat zijn de voordelen van local online marketing?

Local online marketing is een begrip dat eigenlijk nog niet zo heel erg lang bestaat. In eerste instantie was het dan ook vooral de bedoeling dat er met online marketing zoveel mogelijk mensen benaderd konden worden. Dat is tegenwoordig wel even anders. De kracht van online marketing schuilt nu namelijk vooral in het feit dat online advertenties veel eenvoudiger personaliseerbaar zijn. Hiermee bedoelen we concreet dat advertenties veel specifieker kunnen worden opgezet op basis van de wensen en verwachtingen van de ondernemer. Concreet kunt u bij local online marketing dan ook rekenen op de onderstaande, interessante voordelen:

  1. U kunt mensen binnen een zeer specifieke straal van uw bedrijf aanspreken;
  2. U kunt veel doelgerichter adverteren met uw producten of diensten;
  3. Er is doorgaans sprake van veel minder concurrentie voor uw advertenties;

Wanneer is local online marketing ook voor uw bedrijf interessant?

Bovenstaande brengt ons bij de hamvraag van deze pagina, namelijk wanneer is local online marketing ook voor uw bedrijf interessant? Op het ogenblik dat u zich specifiek wenst te richten op een bepaalde locatie. Tegenwoordig kiezen het merendeel van de ondernemers er voor om een website op te richten. Dit geldt dus ook voor zogenaamde buurtwinkels zoals bijvoorbeeld een bakker, een kruidenier en een slager. Voor deze mensen is het echter alleen maar van belang dat ze potentiële klanten uit de omgeving kunnen benaderen via het internet. Het inzetten van local online marketing kan hier een zeer belangrijke bijdrage aan leveren.

Related Posts