Home Legal Welke strategie hanteren tegen (potentiële) wanbetalers?

Welke strategie hanteren tegen (potentiële) wanbetalers?

by admin

Elk bedrijf krijgt op een zeker ogenblik wel eens af te rekenen met slecht(er) betalende klanten. Dit hoeft daarom nog niet meteen te betekenen dat u te maken heeft met een echte wanbetaler. Heel wat ondernemers zien het verschil niet tussen beiden terwijl deze er toch wel echt is. Een slechte betaler is iemand die omwille van (tijdelijke) financiële problemen bijvoorbeeld niet in staat is om zijn facturen te voldoen. Voor een wanbetaler geldt echter dat deze doorgaans (moedwillig) gewoon niet aan zijn of haar betalingsverplichtingen wil voldoen. Dit maakt een belangrijk verschil. Hoe het ook zij, als bedrijf dient u uiteraard over een bepaalde strategie te beschikken tegen (potentiële) wanbetalers. Welke strategie u daarvoor precies kunt gaan toepassen ontdekt u hier op deze pagina.

1. ) Wat is de reden waarom uw facturen onbetaald blijven?

In eerste instantie is het natuurlijk belangrijk om te achterhalen wat de precieze reden is waarom uw facturen onbetaald blijven. In de praktijk is het immers zo dat verschillende redenen hiervan aan de basis kunnen liggen, namelijk:

  1. Er is sprake van een geschil of betwisting met betrekking tot het verschuldigde bedrag;
  2. De schuldenaar slaagt er niet in om voldoende financiële middelen vrij te maken voor de betaling;
  3. De klant die moet betalen verzuimt gewoon om aan diens betalingsverplichting te voldoen;

In het eerste geval zal er tot een bepaalde overeenkomst moeten worden gekomen tussen beide partijen. Indien zo’n overeenkomst niet in onderling overleg kan worden bereikt zal er een rechtbank een beslissing moeten vellen. In principe is er in dit geval immers geen sprake van wanbetaling, maar wel van een betwisting van de factuur in kwestie.

Bij de andere twee situaties wordt het natuurlijk een ander verhaal. In deze gevallen werd de factuur immers door de ontvangende partij niet geprotesteerd. Dit zorgt er voor dat diens betalingsverplichting in stand wordt gehouden. Vervolgens is het aan u als schuldeiser om hier de nodige stappen in te gaan ondernemen.

2.) Kan er tot een afbetalingsovereenkomst worden gekomen?

Een vaak gunstige oplossing voor alle betrokken partijen is het afsluiten van een afbetalingsovereenkomst. In dit geval wordt de openstaande schuld zoals de naam reeds laat vermoeden gespreid afbetaald. Dit is natuurlijk iets wat u  als onderneming moet zien zitten. Echter, wanneer de schuldenaar diens openstaande schuld niet in één keer kan aflossen is dit nog steeds de beste oplossing. Het meteen uit handen geven van de verschuldigde bedragen aan een advocaat of gerechtsdeurwaarder brengt alleen maar meer kosten met zich mee welke u ook nog eens veelal dient voor te schieten. De kans dat u hier dus financieel beter uitkomt is in de praktijk zeer onwaarschijnlijk. Dit gezegd zijnde spreekt het voor zich dat een afbetalingsplan bekomen ook betekent dat u nog even achter uw volledig bedrag zult moeten wachten.

3.) Wat wanneer er geen onderlinge overeenkomst mogelijk is?

Blijkt uiteindelijk dat u als schuldeiser niet tot een onderlinge overeenkomst kunt komen met de schuldenaar? In dat geval zult u verdere stappen moeten ondernemen. U kunt in dit geval (afhankelijk van de exacte omstandigheden) verschillende keuzes maken, zoals:

  1. Het laten invorderen van de verschuldigde bedragen door een incassobureau;
  2. Het dossier uit handen geven aan een gerechtsdeurwaarder;
  3. Een advocaat inschakelen om de openstaande schuld in te vorderen voor de rechtbank;

Gaat u de invordering van uw openstaande facturen uit handen geven aan een derde partij? Hou er dan wel steeds rekening mee dat ook u hierdoor met extra kosten kunt worden geconfronteerd.

Related Posts