Home Tips 5 tips voor een optimale bedrijfsstructuur

5 tips voor een optimale bedrijfsstructuur

by admin

Iedereen heeft op een zeker ogenblik in zijn of haar leven wel een bepaalde droom om te realiseren. Niet zelden groeit deze droom vervolgens uit tot een eigen bedrijf. Als ondernemer zult u ongetwijfeld een bepaald doel en strategie in gedachten hebben om uw bedrijf echt op de kaart te zetten. Niet zelden gaat het hierbij echter helemaal mis. Op een zeker ogenblik kunt u bijvoorbeeld de doelen uit het oog verliezen waardoor u bezig bent met zaken waar u eigenlijk liever niet mee bezig zou zijn. Herkent u zich in deze situatie? Dan zijn de onderstaande 5 tips voor een optimale bedrijfsstructuur voor u absoluut het ontdekken meer dan waard!

1.) Zorg voor een heldere visie

Wilt u graag starten met uw eigen bedrijf? Zorg er dan voor dat u niet alleen over een duidelijke missie, maar ook visie beschikt. Zo wordt het in één klap duidelijk welke meerwaarde uw onderneming binnen de markt kan realiseren. Daarnaast speelt het hebben van een duidelijke missie en visie ook intern een niet onbelangrijke rol. Zo zorgen ze er voor dat de medewerkers van uw bedrijf pas echt gemotiveerd zullen blijven. De vooropgestelde missie en visie zorgt er immers voor dat personeelsleden nooit uit het oog verliezen waarom ze nu precies voor uw onderneming aan het werk zijn.

2.) Creëer hapklare brokken

Heeft u er voor gekozen om een duidelijke missie en visie te creëren? In dat geval is het interessant om hier verschillende “hapklare brokken” van te maken. Hoe bedoelen we dit precies en hoe uit zich dit exact in de praktijk? Zeer eenvoudig. Het is namelijk zo dat u de missie voor uw bedrijf kunt vertalen in bijvoorbeeld jaarplannen evenals gedragscodes. Deze moeten dienst doen als basis voor uw werk. Dit betekent in de praktijk dat er steeds vanuit deze zaken te werk zal worden gegaan.

3.) Zorg voor een duidelijke focus voor uw onderneming

Elk bedrijf moet er eigenlijk van bij het begin voor kiezen om een bepaalde focus vast te stellen. Deze focus dient er voor te zorgen dat er ten allen tijde op de meest efficiënte manier te werk kan worden gegaan. Wat wilt u bijvoorbeeld zelf doen en waarvoor zou u graag een beroep willen doen op derden? Gaat u bovendien bepaalde taken uitbesteden aan ander intern personeel of gaat u er een extern bedrijf voor onder de arm nemen? Het merendeel van de vereiste kennis kan vandaag de dag zonder probleem worden ingehuurd. Dit gezegd zijnde is het wel steeds een goed idee om de belangrijkste kennis intern voor handen te hebben.

4.) Blijf uw medewerkers motiveren

Een goede bedrijfsstructuur creëren is onmogelijk zonder gemotiveerd personeel. Mede omwille van deze reden wordt het in de praktijk aangeraden om het personeel van uw bedrijf te betrekken bij de beslissingen die worden genomen. Op deze manier wordt er voor gezorgd dat iedereen achter de gemaakte beslissingen kan staan. Bijgevolg zal ook iedereen gemotiveerd zijn om diens eigen, specifieke rol te vervullen in het kunnen bereiken van het nieuwe doel. Gaat u enkele nieuwe taken en verantwoordelijkheden verdelen onder uw personeel? Ook in dat geval kan het altijd interessant zijn om even met enkele van uw personeelsleden rond de tafel te gaan zitten.

5.) Maak een organigram

Last but not least, wanneer u constructief wenst te werken aan de bedrijfsstructuur van uw onderneming is een organigram eigenlijk onmisbaar. Eenmaal uw missie, visie en focus zijn uitgedacht kunt u op basis daarvan een organigram opstellen. Het betreft hier een schematische voorstelling van uw volledige onderneming welke in één klap een glashelder beeld moet geven van uw bedrijfsstructuur.

Related Posts