Home Tips Nieuwe inzichten voor uw bedrijf met deze 4 brainstorm tips

Nieuwe inzichten voor uw bedrijf met deze 4 brainstorm tips

by admin

Wanneer uw bedrijf reeds enige tijd bestaat is het niet ongewoon dat u op een zeker ogenblik het gevoel zult hebben vast te zitten. In plaats van verder te evolueren blijft uw bedrijf ter plaatse trappelen. Het spreekt voor zich dat dit bepaalde risico’s met zich meebrengt. Op het ogenblik dat de groei van uw bedrijf stagneert en deze van uw concurrenten toch verder toeneemt kan dit er namelijk voor zorgen dat u marktaandeel gaat verliezen. Mede omwille van deze reden wordt het in de praktijk steeds aangeraden om regelmatig te brainstormen over nieuwe ideeën en zaken die u wenst te realiseren. Heeft u ook het gevoel even vast te zitten met uw bedrijf en wilt u daar graag verandering in brengen? Hou dan beslist rekening met de 4 brainstorm tips die zijn terug te vinden op deze pagina!

1.) Het creëren van een kwantitatief doel

“Kwaliteit boven kwantiteit” is een stelling die tegenwoordig dagelijks naar onze hoofden wordt geslingerd. Uiteraard schuilt hier een belangrijke bron van waarheid in. Het zijn namelijk op het einde van de rit uitsluitend de meest kwalitatieve oplossingen die doorslaggevend zullen zijn voor de verdere groei van uw bedrijf. Dit gezegd zijnde hoeft hier in eerste instantie tijdens een brainstorm eigenlijk nog niet direct aandacht aan te worden besteed, in tegendeel. Probeer binnen een tijdspanne van bijvoorbeeld één uur ettelijke tientallen oplossingen te vinden voor een bepaald probleem. Wanneer u deze oplossingen heeft uitgedacht kunt u dan vervolgens gaan filteren tot de meest optimale oplossing uit de bus komt.

2.) Brainstormen doet u niet alleen

Een fout die menig aantal ondernemers maken is dat ze er voor kiezen om op zichzelf te gaan brainstormen. Het spreekt voor zich dat u ook zelf tot enkele goede ideeën kunt komen, maar het is mogelijks toch (veel) interessanter om dit samen te doen met derden. Waarom? Zeer eenvoudig. Op het ogenblik dat u een bepaald idee heeft uitgedacht kunt u deze vervolgens in de groep gooien. Vervolgens kunnen de andere deelnemers aan de brainstormsessie hun eigen mening formuleren. Op deze manier kunnen elkaars ideeën stelselmatig worden aangevuld waardoor er kan worden toegewerkt naar nog kwalitatievere oplossingen voor de gestelde problemen. Een extra reden om te gaan brainstormen in groep? Het is ook gewoon veel leuker…

3.) Vermijd kritiek op ideeën tijdens een brainstorm

Tijdens een brainstormsessie gaat het in de praktijk uitsluitend om het genereren van ideeën. In principe geldt voor een brainstorm uitsluitend dat het proces telt, niet de inhoud waar elk los idee over beschikt. Een selectie zal volgen in een latere fase. Oordeel omwille van deze reden niet over de ideeën van anderen, maar omarm de meest gewilde, misschien zelfs ietwat gekke ideeën. Elke deelnemer aan een brainstormsessie moet het gevoel hebben dat hij of zij kan zeggen wat hij of zij wil.

4.) Doe ook eens de omgekeerde oefening

Een laatste, misschien ietwat bijzondere tip in deze reeks met brainstorm tips heeft betrekking tot het bedenken van ideeën om het gestelde probleem net erger te maken. Het tegenovergestelde van deze ideeën kan er in de praktijk voor zorgen dat er oplossingen zullen ontstaan om het gestelde probleem nog efficiënter aan te kunnen pakken. Het mag in ieder geval duidelijk zijn, door regelmatig een brainstorm te organiseren kan er een zeer belangrijke meerwaarde worden gecreëerd voor de toekomst van uw bedrijf.

Related Posts