Home Personeel Personeel in een tijd van automatisatie

Personeel in een tijd van automatisatie

by admin

Menig aantal bedrijven trachten tegenwoordig alles in het werk te stellen om zoveel mogelijk onderdelen van hun bedrijf te automatiseren. Dit brengt twee concrete voordelen met zich mee. In eerste instantie is er het feit dat het productieproces veel efficiënter kan verlopen. Een tweede voordeel heeft betrekking tot het feit dat er minder personeel is vereist. Hierdoor kan de loonkost binnen de perken worden gehouden waardoor er een extra financiële meerwaarde ontstaat. In een tijd van automatisatie maken menig aantal experts zich dan ook ernstig zorgen over de noodzaak aan personeel. Moet u als bedrijf tegenwoordig dan echt volledig de kaart van de automatisatie trekken of blijft de beschikking hebben over deskundig personeel een belangrijke troefkaart? Wij zochten het voor u uit.

Een persoonlijke benadering

Een volledig geautomatiseerd bedrijf mag dan efficiënt werken, het spreekt voor zich dat er op deze manier niet of nauwelijks sprake kan zijn van een persoonlijke benadering. Toch is dit in de praktijk wel degelijk iets waar veel klanten belang aan hechten. Dit niet in het minst binnen specifieke sectoren. Als bedrijf is het dan ook altijd van cruciaal belang om de afweging te maken tussen automatisatie en een persoonlijke benadering. Welke van de twee uiteindelijk het zwaarst door zal wegen is uiteraard ook deels afhankelijk van de keuze die u als ondernemer maakt.

De onmisbare deskundigheid van vakmensen

Buiten bovenstaande is er uiteraard ook nog de deskundigheid waar echte vakmensen over beschikken. Deze kan in de praktijk nooit helemaal worden vervangen door machines. Het spreekt voor zich dat er menig aantal (super)computers op de markt zijn terug te vinden die heel wat taken op efficiënte wijze tot een goed einde kunnen brengen, maar er zijn ook heel wat zaken die ze nooit zullen weten te vervangen. Bepaal vooraleer te investeren in automatisatie dan ook vooral op welke vlakken dit een meerwaarde met zich mee zal brengen voor uw onderneming. Maak bovendien ook de omgekeerde vergelijking en tracht te achterhalen op welke manier (extra) personeel kan bijdragen tot de verdere groei van uw onderneming. Uiteindelijk is dit toch een afweging die u met zicht op de toekomst altijd zult moeten maken.

De kostprijs van automatisatie

Tot slot spreekt het voor zich dat er ook altijd rekening dient te worden gehouden met het beschikbare budget dat u voor handen heeft binnen uw onderneming. Kiest u er voor om te investeren in automatisatie? In dat geval vormen de systemen waar gebruik van wordt gemaakt uiteraard een meerwaarde voor het bedrijf. Dit gezegd zijnde vereisen ze doorgaans ook een aanzienlijke investering. In het merendeel van de gevallen gaat de onderneming in kwestie hiervoor een financiering aan. Ook een dergelijke financiering brengt uiteraard de nodige financiële verplichtingen met zich mee.

Kiest u er voor om toch te opteren voor het inhuren van (extra) personeel? Dan kiest u dus uiteindelijk toch voor een persoonlijkere benadering. In dit geval moet u vooral rekening houden met de hogere personeelskosten. Ook dit zijn terugkerende kosten die uiteraard een impact zullen hebben op de cashflow van uw bedrijf. Dit gezegd zijnde is het wel zo dat kwalitatief personeel zichzelf uiteindelijk altijd terugverdiend.

Related Posts