Home Personeel Hoeveel personeel heeft uw bedrijf echt nodig?

Hoeveel personeel heeft uw bedrijf echt nodig?

by admin

Het personeel is de draaischijf van elke onderneming. Het is dan ook voor elk bedrijf van belang dat er hier bijzondere aandacht aan wordt besteed. Ondanks het feit dat nagenoeg elk bedrijf echt nood heeft aan personeel spreekt het voor zich dat er ook een stevige kostprijs aan verbonden is. Hoe meer personeel u in dienst neemt, des te hoger de maandelijkse personeelskosten uiteraard zullen uitvallen. Omwille van deze reden is het belangrijk om steeds voldoende, maar niet teveel personeel in dienst te nemen. Hoe kunt u nu echter precies bepalen aan hoeveel personeelsleden uw bedrijf nood heeft? De informatie op deze pagina kan u daar alvast een handje bij helpen.

Welke functies binnen uw bedrijf wilt u uitbesteden?

U kunt niet bepalen hoeveel personeelsleden u precies nodig heeft zonder in eerste instantie uit te dokteren welke functies u binnen uw bedrijf precies wenst uit te besteden. Dat spreekt voor zich. U zult dan ook allereerst moeten uitmaken welke taken u voor uw eigen rekening zult nemen en welke u zult willen uitbesteden aan derden. Eenmaal u deze keuze heeft gemaakt zult u een lijst kunnen opstellen met vereiste personeelsleden. Let op, afhankelijk van de taakomschrijving is het mogelijk dat u voor eenzelfde job meerdere personen in dienst zult moeten nemen. Het spreekt voor zich dat u ook hier altijd rekening mee zult willen houden.

Hoeveel personeelsleden zijn er voor elke functie vereist?

Zoals bovenstaande reeds aangeeft is het zo dat er voor bepaalde functies makkelijk meerdere personeelsleden vereist kunnen zijn. Het spreekt voor zich dat u hier rekening mee zult willen houden. Wordt er binnen uw bedrijf gebruik gemaakt van een bepaalde machine waar meerdere mensen aan plaats moeten nemen? Dan zult u niet alleen rekening willen houden met de standaard personeelsleden, maar ook met eventueel vervangend personeel. U kunt er uiteraard ook  voor kiezen om voor dit laatste een beroep te doen op een interimkantoor.

Hou rekening met de beschikbare budgetten

Vooraleer over te gaan tot het aannemen van uw personeelsleden is het altijd belangrijk om rekening te houden met het beschikbare budget. Dit budget zal niet alleen duidelijk maken hoeveel personen u in dienst kunt nemen, daarnaast zal ze eveneens aangeven hoe streng de vereiste kwalificaties mogen zijn. Hoe beter een bepaald personeelslid is gekwalificeerd, des te hoger uiteraard de kostprijs zal komen te liggen. Ook de leeftijd van het personeelslid speelt op dit vlak een belangrijke rol. Let wel, u mag als bedrijf uiteraard niet discrimineren op basis van leeftijd, geslacht, etc.

Zorg voor een oplossing voor onverwachte situaties

Tot slot moet u ook altijd preventief denken aan een oplossing voor onverwachte situaties. Het spreekt bijvoorbeeld voor zich dat uw personeel ziek kan worden. Mogelijks is het ook zo dat er eens een privésituatie roet in het eten kan gooien waardoor één of meerdere personeelsleden even niet komen opdagen. Het spreekt echter voor zich dat uw bedrijf ook in dergelijke situaties moet kunnen blijven verder functioneren. Een overeenkomst afsluiten met bijvoorbeeld een interimkantoor waardoor u snel over extra of vervangend personeel kunt beschikken kan op dit vlak een oplossing zijn.

Related Posts