Home Legal Welke rechtsvorm is het meest geschikt voor uw bedrijf?

Welke rechtsvorm is het meest geschikt voor uw bedrijf?

by admin

We trappen een open deur in wanneer we zeggen dat er tegenwoordig heel wat verschillende rechtsvormen bestaan voor mensen die een eigen bedrijf willen oprichten. De keuze van de rechtsvorm is bepalend voor heel wat verschillende zaken. Zo is er niet alleen de factor aansprakelijkheid waar u rekening mee dient te houden, wat bovendien ook te denken van de financiële kant van de zaak? De ene rechtsvorm is immers ook op vlak van kostprijs de andere niet, in tegendeel. In ieder geval, is het voor u niet helemaal duidelijk wat nu precies de meest geschikte rechtsvorm is voor het bedrijf dat u wenst op te richten? Dan kan de informatie op deze pagina daar meer duidelijkheid in brengen.

Wanneer kiezen voor een eenmanszaak?

De eenvoudigste en ook de voordeligste manier om een bedrijf op te richten in België is de eenmanszaak. Dit gezegd zijnde betekent dit niet dat een eenmanszaak voor elke ondernemer ook echt het meest interessant is. Een eenmanszaak oprichten brengt in de praktijk namelijk ook bepaalde risico’s met zich mee. In tegenstelling tot met name een BVBA of NV geldt voor een eenmanszaak namelijk dat u over de hele lijn aansprakelijk bent voor de mogelijke schulden die uw bedrijf maakt. Gaat het op een zeker ogenblik fout met uw onderneming? Dan hebben schuldeisers dus steeds de mogelijkheid om u ook persoonlijk aansprakelijk te stellen voor het betalen van de openstaande bedragen.

Ondanks bovenstaande zijn er ook enkele voordelen verbonden aan het gebruik van een eenmanszaak. Zo zult u uitsluitend rekening moeten houden met het betalen van de sociale bijdragen per kwartaal. De verplichting tot het betalen van de zogenaamde bedrijfsvoorheffing welke wel geldt voor vennootschappen heeft u dus niet. Dit kan maandelijks een behoorlijk bedrag schelen. Bovendien is het ook zo dat er voor een eenmanszaak geen dubbele boekhouding is vereist. Er is dus geen sprake van een scheiding tussen uw persoonlijk vermogen en het vermogen van uw bedrijf. Dit maakt de kosten voor uw boekhouding uiteraard eveneens een stuk draaglijker.

Wanneer kiezen voor een vennootschap?

Bovenstaande informatie zorgt er voor dat menig aantal (beginnende) ondernemers er voor kiezen om een eenmanszaak op te richten. Deze keuze kan inderdaad zeer interessant zijn, maar niet voor iedereen. De naam van deze rechtsvorm zegt het namelijk al, in een eenmanszaak kan er geen personeel worden ingeschreven. Van zodra u dus met andere woorden over één of meerdere personeelsleden wenst te beschikken is het een vereiste om gebruik te gaan maken van een vennootschap. In dat geval kunt u een keuze maken uit verschillende mogelijkheden, zoals:

  1. De vennootschap onder firma of de VOF;
  2. De gewone commanditaire vennootschap of Comm. V;
  3. De commanditaire vennootschap op aandelen of Comm. VA;
  4. De coöperatieve vennootschap of CV;
  5. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of BVBA;
  6. De naamloze vennootschap of NV;

Het is een groot misverstand dat elke vennootschap als rechtsvorm bescherming biedt tegen schuldeisers. Eigenlijk geldt er dan ook slechts een strikte scheiding van persoonlijk en zakelijk vermogen bij een BVBA en een NV. Wilt u er dus zeker van zijn dat zakelijke schuldeisers geen aanspraak kunnen maken op uw privé vermogen? In dat geval zult u voor één van deze vennootschapsvormen moeten kiezen. Voor de andere aangehaalde mogelijkheden geldt dan ook dat u wel degelijk als zaakvoerder persoonlijk aansprakelijk blijft voor de schulden van de vennootschap.

Related Posts