Home Legal Belangrijke juridische tips voor startende ondernemers
Juridische tips voor startende ondernemers

Belangrijke juridische tips voor startende ondernemers

by admin

Startende ondernemers worden in de praktijk uiteraard geconfronteerd met heel wat belangrijke aandachtspunten. In het bijzonder op juridisch vlak zullen er tal van verschillende zaken op u afkomen welke niet altijd even duidelijk zijn. Omwille van deze reden kan het interessant zijn om preventief even de informatie op deze pagina door te nemen. Door rekening te houden met deze belangrijke, juridische tips voor startende ondernemers zorgt u er namelijk voor dat u verschillende, vervelende problemen op voorhand in de kiem kunt smoren.

1.) Van welke rechtsvorm gaat u gebruikmaken?

De eerste belangrijke, juridische tip heeft betrekking tot het soort rechtsvorm waar u gebruik van gaat maken. Het spreekt voor zich dat er in België op dit vlak heel wat verschillende mogelijkheden bestaan. Denk op dit vlak aan:

  • De eenmanszaak;
  • Een BVBA;
  • Een VOF;
  • Een NV;

Bovenstaande mogelijkheden zijn bovendien nog maar het puntje van de ijsberg. Het type rechtsvorm waar u gebruik van gaat maken is niet alleen bepalend voor de kosten waar u rekening mee dient te houden (voor met name  de boekhouding), daarnaast is het ook nog eens zo dat ze zal bepalen in welke mate u ook mogelijks persoonlijk aansprakelijk kunt worden gesteld voor eventuele schulden van het bedrijf. Voor bijvoorbeeld een eenmanszaak geldt een volledige, persoonlijke aansprakelijkheid. In het geval van een BVBA of een NV is er sprake van een bescherming van het persoonlijk vermogen. Het soort rechtsvorm waar u gebruik van gaat maken is dus in de praktijk absoluut iets waar u de nodige tijd en aandacht aan zult willen schenken.

2.) Laat algemene voorwaarden opstellen

Op het ogenblik dat er een (juridisch) conflict ontstaat is het in de praktijk altijd interessant om terug te kunnen vallen op de inhoud van uw algemene voorwaarden. Er kan echter worden vastgesteld dat het (laten) opstellen van algemene voorwaarden voor niet elke startende ondernemer prioriteit is. Dat is een zorgwekkende ontwikkeling. Bij het ontbreken van algemene voorwaarden is het namelijk zo dat uitsluitend de geldende wetgeving van toepassing is. Het is lang niet altijd zo dat dit in het voordeel is van de onderneming, in tegendeel. Het mag dan ook duidelijk zijn, het laten opstellen van duidelijke algemene voorwaarden die specifiek van toepassing zijn op uw bedrijf is altijd een absolute must.

3.) Zie uw intellectuele eigendommen niet over het hoofd

Als bedrijf is het tegenwoordig meer dan belangrijk om uw intellectuele eigendommen zo optimaal mogelijk te beschermen. Heeft u een octrooi of patent? Voer dan regelmatig controles uit zodat uw belangrijkste concurrenten niet ongeoorloofd gebruik kunnen maken van uw gepatenteerde producten en / of diensten. Ook het bewaken van een mogelijk auteursrecht is in de praktijk natuurlijk uitermate belangrijk.

4.) Pluk niet zomaar zaken van het internet

Heeft u een speciaal blogonderdeel in uw website of webshop laten stoppen? Laat u regelmatig interessante artikelen schrijven of schrijft u ze zelf? Wilt u deze teksten dan ook graag voorzien van bijpassend beeldmateriaal? Pluk dan niet zomaar foto’s van het internet. De kans dat deze zijn beschermd met auteursrecht is namelijk erg groot. Ongeoorloofd gebruik van dergelijk beeldmateriaal kan u in de praktijk dan ook op behoorlijke boetes komen te staan.

5.) Bepaal een strategie tegen mogelijke wanbetalers

Elk bedrijf wordt op een zeker ogenblik wel eens geconfronteerd met wanbetalers. Ook u zult zich hier op moeten voorbereiden. Het wordt sterk aangeraden om bij de oprichting van uw bedrijf reeds te bepalen op welke manier u wanbetalers precies gaat aanpakken. Alleen op deze manier kan worden voorkomen dat u bij mogelijke wanbetalers onnodig veel tijd verliest. Ook voor de maatregelen die u neemt bij of tegen wanbetalers zult u uiteraard een specifiek onderdeel willen voorzien in uw algemene voorwaarden.

Related Posts