Home Legal Zie uw intellectuele eigendommen niet over het hoofd!

Zie uw intellectuele eigendommen niet over het hoofd!

by admin

Als bedrijf kunt u op verschillende manieren een bepaalde meerwaarde creëren ten opzichte van uw concurrenten. Een zeer belangrijke meerwaarde kan voortvloeien uit de intellectuele eigendommen waarover uw bedrijf beschikt. Tijdens het bestaan van uw bedrijf zal er een bepaalde hoeveelheid aan expertise worden opgedaan. Deze expertise kan in bepaalde gevallen leiden tot innovatieve ideeën. Deze ideeën zouden er zomaar voor kunnen zorgen dat er een belangrijk probleem uit de sector waarin u actief bent kan worden getackeld. Het spreekt voor zich dat niet alleen uw bedrijf, maar ook uw concurrenten baad kunnen hebben bij een dergelijke oplossing. Om er voor te zorgen dat derden niet zomaar met uw idee of uitvinding aan de haal kunnen gaan is deze beschermen een absolute must. Hoe u dat precies kunt doen en in welke vormen er nu precies sprake kan zijn van intellectuele eigendommen ontdekt u hier!

Registratie voor auteursrecht?

Laat ons in eerste instantie even kijken naar één van de meest eenvoudige intellectuele eigendommen die er bestaan. We hebben het hierbij dan uiteraard over het zogenaamde auteursrecht. Binnen de artistieke sector kan er worden gesteld dat de verschillende producties steeds automatisch zijn beschermd. Dit recht staat er om bekend automatisch van toepassing te zijn waardoor er geen registratie voor dient te worden uitgevoerd. Enkele voorbeelden van producties waar auteursrecht op van toepassing is zijn:

  • Muziekproducties;
  • Filmproducties;
  • Theaterproducties;
  • Beeldhouwkunst;
  • Schilderkunst;

Het feit dat er voor auteursrecht geen registratie is vereist betekent niet dat er geen discussie over kan bestaan. Het komt in de praktijk dan ook vaak voor dat verschillende partijen en elkaar van beschuldigen eenzelfde productie te hebben gemaakt en niet de rechthebbende te zijn. In dat geval zal een onderzoek doorgaans moeten aantonen welke van de verschillende betrokken partijen nu daadwerkelijk de rechthebbende is.

Het aanvragen van een patent of octrooi

Heeft u iets nieuws uitgevonden en wilt u voor deze uitvinding graag een patent of octrooi aanvragen? In dat geval is het in eerste instantie van cruciaal belang dat de inhoud van uw octrooi of patent tot op het ogenblik van indiening geheim blijft. Voor het aanvragen van een patent is het overigens vereist om twee dossiers in te dienen. Het gaat hierbij om:

  • Een dossier bij de Belgische overheid;
  • Een dossier bij de Europese overheid;

Hou er rekening mee dat er aan het aanvragen van een octrooi steeds bepaalde kosten verbonden zijn. Bovendien is het ook nog eens zo dat de aanvraag over een beperkte geldigheidsduur beschikt. Ook voor een patent of octrooi geldt dat ze ten allen tijde geprotesteerd kan worden. Is een bepaalde concurrent bijvoorbeeld van mening dat u het patent onterecht toegekend heeft gekregen? Dan kan hij hiervoor een rechtszaak aanspannen. Wees er dus altijd zeker van dat u over een rechtsgeldig patent beschikt en dat u bij mogelijke rechtszaken stevig in uw schoenen staat.

Twijfels? Neem contact op met een expert!

Octrooi- en patentrecht is ongelofelijk gecompliceerd. Heeft u, uw twijfels over het patent dat u wenst aan te vragen? Of wilt u gewoon het advies hebben van een aantal experten ter zake? Dat is uiteraard perfect mogelijk. Binnen de private markt is het dan ook mogelijk om hiervoor een beroep te doen op bijvoorbeeld octrooigemachtigden evenals merkgemachtigden en gespecialiseerde advocaten. Vaak wordt er eveneens voor gekozen om een zogenaamde IP-consultant in te schakelen. Op deze manier kunt u er pas echt zeker van zijn dat u niet voor vervelende verrassingen zult komen te staan met betrekking tot uw patent of octrooi.

Related Posts