Home Lifestyle Een gat in de markt vinden, kan dat nog?

Een gat in de markt vinden, kan dat nog?

by admin

Heel wat bedrijven zijn door de jaren heen succesvol geworden omdat ze een zogenaamd gat in de markt hebben gevonden. Het spreekt echter voor zich dat er de voorbije jaren behoorlijk wat is veranderd. Er worden immers in sneltempo nieuwe producten of diensten op de markt gelanceerd waardoor er van een echt lucratief gat in de markt nog maar zelden sprake is. Heel wat ondernemers stellen zich dan ook op vandaag terecht de vraag of er wel nog zoiets bestaat als een gat in de markt. Dit is een zeer interessante vraag waar we op deze pagina een duidelijk antwoord op zullen proberen te geven.

Wat is de definitie van “een gat in de markt” precies?

In eerste instantie moeten we  de term “gat in de markt” misschien maar eerst even concreet definiëren. Een echt gat in de markt dient immers in de praktijk aan verschillende eisen te voldoen. Het gaat hierbij onder meer om:

  1. Ze moet binnen de doelmarkt nog nooit eerder zijn uitgeprobeerd;
  2. De uitvinding moet praktisch en snel inzetbaar zijn binnen de doelmarkt;
  3. Er moet sprake zijn van een concurrerende kostprijs;
  4. Het gat in de markt moet de oplossing bieden voor een belangrijke noodzaak;

Alleen wanneer uw uitvinding aan alle bovenstaande punten voldoet kan ze beschouwd worden als een gat in de markt. Heel wat ondernemers mogen dan wel geweldige ideeën, ze zijn niet of nauwelijks praktisch inzetbaar. Op het ogenblik dat er geen nood is aan de uitvinding in kwestie kan er ook geen sprake zijn van een gat in de markt, onmogelijk.

Hoe kunt u nog een gat in de markt vinden?

Een gat in de markt vinden is altijd het resultaat van grondig en diepgaand onderzoek dat wordt uitgevoerd. Dit onderzoek kan gebeuren door één of door meerdere partijen. In het merendeel van de gevallen is een gat in de markt een totaal nieuwe uitvinding. Laat het nu net precies hierin zijn dat de belangrijkste uitdaging schuilt. In principe moet u namelijk met een oplossing komen voor een probleem waar nog niemand anders aan heeft gedacht. Dat is best even slikken.

Breekt het angstzweet u nu al uit? Dat is nergens voor nodig. Het kan namelijk ook anders. Een gat in de markt vinden kan immers ook betrekking hebben tot een specifieke doelmarkt. Neem nu bijvoorbeeld de Belgische markt. Het is best mogelijk dat u tijdens bijvoorbeeld een prospectiereis naar de Verenigde Staten in aanraking bent gekomen met een innovatieve technologie welke in België nog niet bestaat, maar in Amerika reeds ongelofelijk populair is. Mogelijks kan die populariteit ook overwaaien naar onze regio. Is dat het geval? Dan kunt u ook op deze manier een gat in de markt hebben gevonden!

Hou steeds rekening met het financiële aspect!

Hoeveel vertrouwen u ook mag hebben in uw gat in de markt, het is altijd belangrijk om ook stil te blijven staan bij het financiële aspect. Een gat in de markt mag dan wel praktisch interessant zijn, u moet er natuurlijk ook een bedrijf mee staande kunnen houden. Omwille van deze reden dient u ook steeds een financiële analyse uit te voeren. De bevindingen van deze analyse kunnen vervolgens worden verwerkt in een financieel plan waardoor u meteen ook concrete (financiële) doelen voor uw onderneming voorop kunt stellen.

Related Posts