Home Financieel Belangrijke financiële risico’s voor ondernemers

Belangrijke financiële risico’s voor ondernemers

by admin

Als ondernemer wordt u het gewend dagelijks te moeten opboksen tegen allerhande risico’s. Het feit dat u er gewend aan raakt betekent echter niet dat de risico’s daarmee afnemen, in tegendeel. Als ondernemer is het in de praktijk van cruciaal belang om preventief actie te ondernemen tegen deze risico’s. Doet u dat niet, dan kunnen verschillende situaties er toe leiden dat u met vervelende verrassingen wordt geconfronteerd. Is het voor u eveneens van belang om de financiële risico’s  die u als ondernemer loopt in kaart te kunnen brengen? Neem dan zeker en vast even de onderstaande informatie op deze pagina grondig door!

Beperkt vangnet bij tijdelijke werkonbekwaamheid

Wanneer een werknemer ziek is kan hij of zij er in principe eenvoudig voor kiezen om thuis te blijven. Zowel bij korte- als langdurige afwezigheid is er namelijk in de Belgische wetgeving een (financiële) oplossing voorzien. Voor ondernemers is zo’n oplossing er eigenlijk ook, hetzij veel beperkter. Een werknemer die tijdelijk niet kan werken ontvangt dan ook een significant hogere uitbetaling dan een ondernemer. Voor ondernemers geldt dat zij onder bepaalde voorwaarden en vanaf een specifieke periode recht hebben op een periodieke vergoeding die wordt toegekend door het ziekenfonds. Nogmaals, in de praktijk is deze vergoeding zeer beperkt.

Omwille van bovenstaande wordt er aan menig aantal ondernemers aangeraden om zich te laten verzekeren tegen tijdelijke werkonbekwaamheid. Het afsluiten van bijvoorbeeld een polis “Gewaarborgd Inkomen” kan op dit vlak bijzonder interessant zijn. Mocht er een situatie komen waarin u tijdelijk niet kunt werken en dus geen inkomen kunt verzamelen, dan zult u kunnen rekenen op heel wat meer financiële zekerheid. Let wel, een polis “Gewaarborgd Inkomen” is afhankelijk van het bedrag dat u wenst te laten verzekeren alles behalve goedkoop.

Wat met uw pensioenregeling?

Nog een belangrijk risico waar ondernemers in België rekening mee dienen te houden heeft betrekking tot hun financiële situatie na pensioen. Heel wat ondernemers moeten het dan plots met een significant minder inkomen stellen waardoor ze hun bekende levensstijl niet meer kunnen blijven aanhouden. Dat is natuurlijk erg vervelend en zult u koste wat het kost willen voorkomen. Omwille van deze reden kunt u voor uw pensioenregeling opteren voor:

  1. Het afsluiten van een contract voor pensioensparen;
  2. Het afsluiten van een ‘Vrij Aanvullend Pensioen’ contract;

In het meest optimale geval opteert u voor een combinatie van beide bovenstaande contracten. Waarom? Niet alleen omdat u dan nog meer geld ter beschikking zult hebben tijdens uw pensioen, maar ook omdat u op deze manier kunt rekenen op het meest optimale fiscaal voordeel. Ook dit is natuurlijk alleen maar mooi meegenomen.

Het aanleggen van financiële reserves

In tijden waarin het goed gaat met uw onderneming dient u reserves aan te leggen voor minder gunstige tijden. Ondanks de lage rente wordt het omwille van deze reden aangeraden alsnog een spaarrekening aan te houden voor uw bedrijf. Tracht hier maandelijks een vast bedrag naar over te maken en raak dit bedrag vervolgens niet meer aan. Doet er zich op een bepaald moment dan een onverwachte situatie voor? Dan heeft u altijd een bepaalde reserve voor handen om deze situatie het hoofd te kunnen bieden.

Related Posts