Home Financieel Wat is minnelijke taxatie?

Wat is minnelijke taxatie?

by admin

Heel wat bedrijven kiezen er op een zeker ogenblik voor om te investeren in het aankopen van een bedrijfspand. Het waarderen van een bedrijfspand is in de praktijk echter niet bepaald eenvoudig te noemen, in tegendeel. Het gevolg hiervan is dat er veelal vervelende discussies bestaan met betrekking tot een te hoge of net een te lage waardering van het pand in kwestie. Deze discussie wordt vooral gevoerd ten opzichte van de belastingdienst. Wilt u graag een dergelijke discussie kunnen vermijden? Dan kan het aanvragen van een zogenaamde minnelijke taxatie een uitweg bieden.

Redenen voor het aanvragen van een minnelijke taxatie

In de praktijk komen er verschillende situaties voor waarin er zekerheid is gewenst over de waarde van uw bedrijfspand. In eerste instantie is dit bijvoorbeeld het geval wanneer u een pand uit uw privé wenst in te brengen in bijvoorbeeld een BVBA of andersom. De reden hiervoor is misschien omdat u het vermogen van de BVBA evenals het bijbehorende bedrijfspand wenst over te dragen aan uw kinderen. In ieder geval, op het ogenblik dat er sprake is van een te lage of net een te hoge waardering van uw bedrijfspand dient u er rekening mee te houden dat hier een niet onbelangrijk gevaar in schuilt. De belastingdienst kan dan immers aangeven dat u onzakelijk heeft gehandeld.

Bovenstaande is een groot probleem waar u zeker altijd aandachtig voor dient te zijn. Deze situatie kan namelijk leiden tot verschillende correcties evenals naheffingen waarmee u wordt geconfronteerd. Eventueel is het zelfs mogelijk dat u een flinke boete zult ontvangen. Wilt u graag dergelijke vervelende verrassingen evenals discussies met de belastingdienst vermijden? In dat geval zult u in de praktijk kunnen vaststellen dat minnelijke taxatie een uitstekende oplossing kan betekenen.

Hoe werkt minnelijke taxatie precies?

Op het ogenblik dat er een minnelijke taxatie wordt uitgevoerd zullen er twee taxateurs worden aangesteld. De ene taxateur werkt in functie van de belastingdienst terwijl de andere door uzelf kan worden aangewezen. Beide taxateurs krijgen in principe dezelfde opdracht, namelijk het bepalen van de waarde van uw vastgoed. Bent u er niet zeker van wanneer u nu precies een minnelijke taxatie kunt aanvragen? Dat is het geval in de onderstaande situaties:

  1. Wanneer er sprake is van een overdracht van een pand;
  2. Indien u van mening verschilt met de belastingdienst over de waarde van een pand;
  3. Wanneer er sprake is van een gezamenlijke taxatie namens alle belanghebbenden;

In de praktijk bestaan er ook verschillende misverstanden over het aanvragen van een minnelijke taxatie. Menig aantal mensen en bedrijven gaan er namelijk vanuit dat er ook een minnelijke taxatie kan worden aangevraagd bij de verkoop van een pand aan derden. Dit is niet het geval. Ook voor het bepalen van de zogenaamde WOZ-waarde waar een bedrijfspand over kan beschikken is het niet mogelijk om gebruik te maken van een minnelijke taxatie.

De bindende uitkomst van een minnelijke taxatie

Tot slot nog een laatste aandachtspunt. Hou er rekening mee dat de uitkomst van een minnelijke taxatie niet alleen zekerheid biedt. In de praktijk is ze namelijk ook bindend. Dit kan een probleem zijn wanneer bijvoorbeeld niet alle doelen evenals omstandigheden goed in kaart zijn gebracht. In dat geval is het immers onmogelijk om vertrouwen te ontlenen aan de vastgestelde waarde van het bedrijfspand. Is er sprake van een te hoge of te lage waardering van het bedrijfspand? Dan kunt u uiteraard alsnog geconfronteerd worden met fiscale consequenties.

Related Posts